• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg
7 stycznia 2021 roku zmarł Pan Tadeusz Jędrzejewski.

Tadeusz Jędrzejewski został dyrektorem szkoły  1 września 1966 roku.

Jednym z pierwszych zadań jakie musiał zrealizować nowy dyrektor była reforma oświaty polegająca na przejściu szkolnictwa podstawowego na 8 – letni cykl kształcenia. Wymagało to także zmian w szkołach średnich. W roku 1970 nie było więc egzaminu dojrzałości.

Rok szkolny 1968/69 rozpoczął się szczególnie uroczyście. 1 września odbyła się bowiem uroczystość nadania szkole imienia „ Obrońców Westerplatte” oraz sztandaru. Inicjatorem tego wydarzenia był dyrektor Tadeusz Jędrzejewski. Maj 1969 roku to kolejny moment przełomowy. Odbyła się wtedy ostatnia „ stara matura” zdawana przez absolwentów klas jedenastych. Kronikarz napisał: „Ostatnia matura starego typu. Czuje się, że coś się kończy”. Od roku 1971 maturę zdawali już absolwenci klas czwartych.

Kolejną zmianą było wprowadzenie, na początku lat siedemdziesiątych, klas profilowanych oraz zwolnienie uczniów z obowiązku zdawania egzaminu dojrzałości (obowiązuje to zresztą do dziś).

W latach siedemdziesiątych szkoła przeszła gruntowną, jak na owe czasy, modernizację techniczną. Otrzymała nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych, została także wyposażona w magnetowidy i kolorowe telewizory. Prężnie rozwijało się także życie kulturalne. Jego symbolem była działalność szkolnego kabaretu, którego filarem był Wojciech Malajkat, uznany aktor i reżyser.

Ostatnim zadaniem Dyrektora Tadeusza Jędrzejewskiego było przygotowanie szkoły na zmiany wynikające z transformacji ustrojowej po 1989 roku.

Dyrektor Tadeusz Jędrzejewski odszedł na emeryturę w sierpniu 1991 roku.