• 1.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

WYMAGANE DOKUMENTY

 

      Wydrukowane i podpisane zgłoszenie elektroniczne.

      2 fotografie.

      Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

      Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Inne dokumenty - opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyplomy, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych (rozdz. II).

      Oświadczenie o wyborze języka obcego (wzór do pobrania tutaj>>>)

      Oświadczenie o uczestnictwie w lekcji religii (wzór do pobrania tutaj>>>)

 

 

Rekrutacja 2021 - logowanie

 

UWAGA !  WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Regulamin rekrutacji

 w roku szkolnym 2021/2022

 w I Liceum Ogólnokształcącym

 im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie