• 1.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg
16 maja ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Etap pierwszy czyli składanie wniosków o przyjęcie do szkoły potrwa do 21 czerwca. Przypominamy, że wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego PCSS oraz w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru. Wybierając naszą szkołę do wniosku należy dołączyć 2 fotografie oraz oświadczenie o wyborze języka obcego oraz o uczęszczaniu na religię. Druk oświadczenia dostępny jest w zakładce "dokumenty" programu rekrutacyjnego PCSS, w regulaminie rekrutacji  oraz poniżej.
 
 

Oświadczenie o wyborze języka obcego / Oświadczenie o uczestnictwie w lekcji religii

  (obydwa oświadczenia w jednym dokumencie)

 
 
 
 

 

 

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

zasady korzystania

1.       Zarejestruj się w systemie rekrutacji

(https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski). Potrzebny będzie nr PESEL

2.       Zapamiętaj LOGIN i HASŁO podane (wyświetlone) przez system. Login to numer nadany przez system. Hasło jest jednorazowe, trzeba je zmienić i zapamiętać/zapisać nowe. Będziesz korzystać z systemu jeszcze wielokrotnie.

3.       Wypełnij wszystkie pola, podaj nazwę swojej szkoły podstawowej. Jeśli Twojej szkoły nie ma na liście, wpisz ją ręcznie.

4.     Pobierz wzory dokumentów niezbędnych przy rekrutacji:  Oświadczenie o wyborze języka obcego/ Oświadczenie o uczestnictwie w lekcji religii

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Oświadczenie o wyborze języka obcego (wzór do pobrania)
   Oświadczenie o uczestnictwie w lekcji religii (wzór do pobrania)

 

 

Rekrutacja 2022 - logowanie

 

 Regulamin rekrutacji

w roku szkolnym 2022/2023

w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

 

    I.        PLANOWANE KLASY Z PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI.

 II.        REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.

III.        WYMAGANE DOKUMENTY.

IV.        TERMINARZ REKRUTACJI.