• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

 

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W TERMINIE 02.01.2023 - 15.12.2023

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - ul. Mrongowiusza 1  w Mrągowie

(budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89 741 25 92

 

---- PLAN DYŻURÓW ----