• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Projekt

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo – I LO”

 

 

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie ze

Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Powiatem Mrągowskim (organ prowadzący szkołę).

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2018 r. -31.07.2020 r. :

- w celu podniesienia szans edukacyjnych. i wzrost kompetencji kluczowych klucz 102 uczniów I LO w Mrągowie poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

- podniesienie kompetencji cyfrowych 18 nauczycieli ww. szkoły w zakresie korzystania z narzędzi TIK

-  podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 36 rodziców