Najnowsze wydarzenia z naszej szkoły.

Młodzież klasy 2b i 3b, realizująca geografię w zakresie rozszerzonym, w czwartek 26 i wtorek 29 listopada,  miała przyjemność spotkania z panem Wiesławem Rydzyńskim - kolekcjonerem skał i skamieniałości, który część swoich zbiorów zaprezentował na wystawie pt. „Kamienni strażnicy krajobrazu" w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie. Autor wystawy opowiedział młodzieży o historii swojej 60-letniej pasji, przedstawił charakterystykę najciekawszych okazów oraz miejsc, w których je znalazł. Sposób, w jaki p. W.Rydzyński opowiadał o swoim zbieractwie, uświadomił młodzieży, że każda nawet najmniejsza pasja, zainteresowanie jakąś dziedziną daje zadowolenie i spełnienie. Dziękujemy pracownikom biblioteki za zorganizowanie spotkania i  umożliwienie obejrzenia, dotknięcia i zbadania skał i skamieniałości.

 

 

Przygotowała Justyna Kindziera

           W poniedziałek, 21 listopada 2016 r. I Liceum Ogólnokształcące gościło dwoje doktorantów z Instytutu Polonistyki  i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego  w Olsztynie.


           Pani Joanna Wołoszyn i pan Bartosz Kossakowski będą opracowywać „Słownik (nie) zapomnianych słów” na podstawie prac wykonanych przez licealistów I LO w Mrągowie pod kierunkiem polonistek: Agnieszki Kiślak, Wioletty Łotysz i Małgorzaty Zielińskiej. Uczniowie wykonali  prace na konkurs „Szukamy zapomnianych słów”, zorganizowany przez fundację Wojciech Pszoniaka  „ Kurtyna w górę”.  
Opracowany słownik zostanie opublikowany na stronie internetowej I LO na początku lutego 2017 r., przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Doktoranci z UW-M będą opracowywać słownik pod kierunkiem prof. Mariusza Rutkowskiego i prof. Aliny Naruszewicz- Duchlińskiej.

           Być może dzięki staraniom wszystkich zaangażowanych w powyższy projekt, uda się ocalić od zapomnienia wiele polskich, pięknych słów, które z różnych powodów używane są coraz rzadziej w przestrzeni publicznej.

 

tekst: Małgorzata Zielińska

źródło fotografii: mragowo24.info

 

 


 

Próbna matura odbędzie się według następującego porządku:
- 10 stycznia 2017 - język polski
- 11 stycznia 2017 - matematyka
- 12 stycznia 2017 - język angielski/język niemiecki.

Zebranie rodziców uczniów klas I i II odbędzie się 7 grudnia 2016 roku (środa). Początek zebrania w auli szkolnej o godzinie 16.00, po którym odbędą się zebrania z wychowawcami.

W czwartek 17.11. br. z młodzieżą naszej szkoły spotkał się niezwykły człowiek – podróżnik, p. Mateusz Bamski, który pomimo młodego wieku odwiedził 50 państw świata, m. in.: Malezję, Filipiny, Meksyk, Indie, Kolumbię, Iran, Senegal, Mauretanię. W pierwszej części spotkania nasz gość zabrał nas w podróż z Bydgoszczy do Gambii w Afryce Zachodniej, którą zorganizował i odbył zupełnie sam. Opowieść zobrazował krótkimi filmami i zdjęciami, które przedstawiały głównie odmienność kulturową i różnorodność przyrodniczą odwiedzanych miejsc, spotkane osoby i realia afrykańskiego życia. Drugą część spotkania podróżnik poświęcił na rozmowę z młodzieżą, podczas której odpowiadał na ich pytania i udzielił wielu praktycznych wskazówek, dotyczących wyjazdów organizowanych indywidualnie bez pośrednictwa biur podróży. Nasz gość podkreślał, że mimo iż podróżuje sam, nigdy nie jest samotny, bo spotyka w drodze ciekawych ludzi, doświadcza ich życzliwości, niejednokrotnie bezinteresownej pomocy, i wie, że pomimo różnic kulturowych, barier językowych, będąc nawet na drugim końcu świata, nigdy nie zostanie sam. Młodzież była zachwycona spotkaniem, poczuła, że świat jest na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko mieć plan podróży i konsekwentnie dążyć do jego realizacji. Życzymy p. M. Bamskiemu kolejnych udanych i odkrywczych podróży !

Przygotowała Justyna Kindziera

W środę 16 listopada, jedenastu uczniów z klas: 1a, 1b, 2a wzięło udział w etapie szkolnym Olimpiady Statystycznej, który polegał na rozwiązaniu różnorodnych zadań z zakresu matematyki, statystyki i geografii. Wszyscy uczestniczy przekroczyli ustalony w regulaminie próg 50% wykonania zadań, pozwalający na udział w etapie okręgowym. Niestety, szkołę może reprezentować tylko 3 uczniów i będą to: Rafał Baczewski i Patryk Prusinowski z klasy 2a oraz Nikodem Witkowski z klasy 1a – uzyskali oni najwyższe wyniki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w przygotowanie do etapu szkolnego, gratulujemy dobrych wyników i trzymamy kciuki za pomyślny udział naszej reprezentacji w etapie okręgowym.

 

 

Przygotowała Justyna Kindziera

 

Od września 2014 roku w ramach innowacji pedagogicznej „ Biologia na ścieżkach zdrowia” nasza szkoła współpracuje z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Olsztynie.

W tym roku szkolnym 17 października do Olsztyna wybrała się 2d pod opieką pań: Agnieszki Sobiech i Agnieszki Masal na serię wykładów. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz panią Beatę Wasiek ( KIEROWNIKA ODDZIAŁU WIRUSOLOGICZNO-SEROLOGICZNEGO).

Powitał nas pan Radosław Gruss (KIEROWNIK ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ) oraz  pani Aleksandra Wasilewska ( STARSZA ASYSTENT ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ). Pan Radosław Gruss opowiedział o pracy WSSE w Olsztynie, o strukturach organizacyjnych WSSE oraz o zadaniach przez nich realizowanych.  Następnie odbyły się pozostałe zajęcia. Wykłady dotyczyły różnej tematyki. Pani Elżbieta Michalak ( KOORDYNATOR PUNKTU KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO W KIERUNKU HIV) prowadziła zajęcia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Pan Marcin Milkowski ( SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ) przeprowadził krótkie zajęcia „ Jak oszukują środki psychoaktywne? czyli czego szukamy, a co znajdujemy?”. W ramach przygotowania młodzieży do zwiedzania laboratoriów pani Beata Wasiek poprowadziła wykład na temat chorób przenoszonych drogą płciową i krótko opowiedziała o nowych badaniach prowadzonych w laboratorium wirusologiczno-serologicznym w kierunku wykrycia 7 różnych chorób przenoszonych drogą płciową.

Zajęcia były intensywne, pełne nowych, ciekawych treści oraz zachęcające do pogłębienia własnej wiedzy. 

Przygotowała Agnieszka Masal

18 listopada 2d po raz kolejny odwiedziła Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Olsztynie, pod opieką pań: Iwony Muraszko i Agnieszki Masal. Tym razem zajęcia były podzielone na blok wykładowy i zwiedzanie laboratoriów WSSE.

Pan Radosław Gruss przedstawił nam podział laboratoriów WSSE w Olsztynie oraz krótko opowiedział o zadaniach przez nich realizowanych. Następnie pani Aleksandra Wasilewska ( STARSZA ASYSTENT ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ) przedstawiła nam choroby wirusowe na przykładzie WZW oraz epidemiologię boreliozy.

Po krótkiej przerwie podzieliliśmy się na dwie grupy i jedna pod opieką pani Aleksandry Wasilewskiej oraz pani Iwony Muraszko poszła zwiedzić Oddział Bakteriologiczno-Parazytologiczny, druga natomiast pod opieką pana Radosława Gruss i pani Agnieszki Masal Oddział Wirusologiczno-Serologiczny. Po laboratoriach oprowadzali młodzież pracownicy. Laboratorium wirusologiczno-serologiczny przedstawiła nam pani Beata Wasiek ( KIEROWNIK ODDZIAŁU WIRUSOLOGICZNO-SEROLOGICZNEGO). Z wielką pasją i ogromną wiedzą opowiedziała nam o pracy swojej i pozostałych pracowników, pokazała nam niezwykła i jedyną w Polsce aparaturę używaną w laboratorium oraz przykładowe posiewy. Natomiast po Laboratorium Bakteriologicznym oprowadziła młodzież pani Maria Sokołowska. Mogliśmy zobaczyć cały proces badania materiału biologicznego pobranego od pacjenta - od przygotowania pożywki, aż do opracowania antybiogramu i utylizacji materiałów pozostałych po badaniach.

Pracownicy laboratoriów wykazali się wielką wyrozumiałością oraz uprzejmością i pomimo tego, iż nasza wizyta na pewno zaburzyła ich pracę, rzeczowo i obszernie odpowiadali na pytania młodzieży dotyczące zarówno ich pracy, jak i kierunków studiów, po których można pracować w takich miejscach.

 

 

 Przygotowała Agnieszka Masal