Najnowsze wydarzenia z naszej szkoły.

Artystyczna wrażliwość, umiejętność dostrzegania nieoczywistych związków i niezbędna wiedza matematyczna:) - oto przepis na sukces. Zdjęcie Magdaleny Waszkiewicz, uczennicy klasy II b, pt. "Zamarznięta parabola" zdobyło wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Matematyka w obiektywie". Organizatorem konkursu było I Liceum Ogólnokształcące w Olecku. Serdecznie gratulujemy.

16 marca uczniowie klasy dziennikarsko – prawnej (2c) wraz z opiekunami p. A. Kiślak i p. P. Markowiczem znaleźli się w Centrum Humanistyki naszego województwa, czyli na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, aby uczestniczyć w wykładach przygotowanych przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytutu Filozofii, Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej, Instytutu Polonistyki, Katedry Filologii Angielskiej i Filologii Germańskiej oraz Instytutu Historii i Stosunków Narodowych.

„Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe…”  -  Wisława Szymborska

60-letni Japończyk wyrecytował z pamięci 100 tys. cyfr składających się na liczbę π.

Uczeni,  szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby π . Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat.

Światowy Dzień Liczby π  to święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych, ale od kilku lat popularne także w  Polsce. Datę święta wybrano nieprzypadkowo :)

 W czwartek 9 marca uczniowie klasy 2b i 3b realizujący geografię w zakresie rozszerzonym, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez starszego specjalistę ds. edukacji Mazurskiego Parku Krajobrazowego panią Martynę Kwiatkowską. Spotkanie w 2b miało przybliżyć uczniom różnorodność form ochrony przyrody obowiązujących na terenie Polski, ze wskazaniem konkretnych przykładów w województwie warmińsko-mazurskim.  Klasa 3b zmagała się z tematyką budowy geologicznej MPK. Pani edukator przedstawiła rozwój rzeźby wynikający z obecności lądolodu skandynawskiego oraz skutki dla obszaru po jego wytopieniu się ze szczegółowym omówieniem procesów i skał.  Zajęcia uświadomiły młodzieży, jak bezcenne walory krajobrazowe i przyrodnicze znajdują się na terenie Mazur. Lekcje pozwoliły  także,  na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej  ochrony przyrody i skutków  zlodowaceń. Dziękujemy pani edukator za  bogate merytorycznie i ciekawe zajęcia.