• 1.jpg
 • 3a.jpg
 • 22.jpg
 • 2023-01-30.jpg

Dzisiaj, 19.06. 2017 r. odbyło się podsumowanie trzyletniej współpracy naszej szkoły z pracownikami zajmującymi się promocją zdrowia w Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie-  panem kierownikiem  Radosławem Grussem i panią Aleksandrą Wasilewską- starszym  asystentem .     

Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka, w ramach lekcji biologii innych niż zawsze klasa 2d biol-chem, przeprowadziła makroskopowe obserwacje serca i nerek świni. Wrażenia niezapomniane.

 

Agnieszka Masal

„ Biologia na ścieżkach zdrowia”

Nowość w ofercie edukacyjnej naszej szkoły 

Klasa biologiczno-chemiczna

 • Innowacja dotyczy edukacji w zakresie wychowania prozdrowotnego, służy przeciwdziałaniu różnym zjawiskom patologicznym, jak uzależnienia, otyłość czy ryzykowne zachowania seksualne oraz poszerzeniu wiedzy i umiejętności z biologii. Młodzież, w ramach dodatkowych zajęć, wykładów i seminariów oraz pracy własnej, będzie szerzej poznawać tą problematykę. W ramach koła naukowego, wykorzystując zdobytą wiedzę, uczniowie będą tworzyć własne projekty obejmujące zagadnienia poruszane na zajęciach.

 • Zajęcia prowadzone są w ramach przedmiotu biologia, koła biologicznego oraz udziału w seminariach i wykładach organizowanych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie - jeden, dwa razy w ciągu miesiąca oraz inne placówki.

 • Celem innowacji jest również zapoznanie uczniów z nowoczesną metodologią badań biologicznych np. ze specyficznymi procedurami prac badawczych i aparaturą niezbędną do ich przeprowadzenia, rozwijanie umiejętności obserwowania i przeprowadzania eksperymentów, interpretacji wyników i formułowania wniosków, kształtowanie umiejętności pracy z tekstem drukowanym i wdrożenie uczniów do samokształcenia.

Od września 2014 roku w ramach innowacji pedagogicznej „ Biologia na ścieżkach zdrowia” nasza szkoła współpracuje z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Olsztynie.

W tym roku szkolnym 17 października do Olsztyna wybrała się 2d pod opieką pań: Agnieszki Sobiech i Agnieszki Masal na serię wykładów. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz panią Beatę Wasiek ( KIEROWNIKA ODDZIAŁU WIRUSOLOGICZNO-SEROLOGICZNEGO).

18 listopada 2d po raz kolejny odwiedziła Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Olsztynie, pod opieką pań: Iwony Muraszko i Agnieszki Masal. Tym razem zajęcia były podzielone na blok wykładowy i zwiedzanie laboratoriów WSSE.

Pan Radosław Gruss przedstawił nam podział laboratoriów WSSE w Olsztynie oraz krótko opowiedział o zadaniach przez nich realizowanych. Następnie pani Aleksandra Wasilewska ( STARSZA ASYSTENT ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ) przedstawiła nam choroby wirusowe na przykładzie WZW oraz epidemiologię boreliozy.

8 października, już po raz drugi, uczestniczyliśmy w Pikniku Naukowym organizowanym przez BioCentrum Edukacji Naukowej z Warszawy w Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach Instytutu Nenckiego PAN. Tym razem w warsztatach „Na tropie białek” udział wzięli uczniowie z klasy 2d biologiczno- chemicznej pod opieką pań: Aliny Pawelczyk i Agnieszki Masal. Uczniowie pod opieką pracowników BioCENU przeprowadzili 4 godzinne, laboratoryjne zajęcia w których homogenizowali, odmierzali mikropipetami, rozcieńczali, wirowali, nanosili na płytki żelowe, elektroforezowali i barwili różne produkty w celu odnalezienia białek. Praca była owocna, a wyniki idealne. Biolchem górą :)

W dniu 29 września uczniowie klas biologiczno- chemicznych, 2d i 3d, pod opieką pań: Iwony Muraszko, Danuty Jarmolińskiej i Agnieszki Masal uczestniczyli w Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Stację Hydrobiologiczną PAN w Mikołajkach oraz Mazurski Park Krajobrazowy. 

W programie były krótkie prelekcje popularno-naukowe prowadzone przez dr Tomasza Janeckiego (Kierownika Stacji) oraz dr hab. Jolantę Ejsmont-Karabin, prof. nadzw.:

 •  Najdziwniejsze jeziora świata
 •  Wrotki – życie po życiu
 •  Sowy - nocni łowcy
 •  Ocean Arktyczny – przystosowaniach zwierząt morskich do życia z niskich temperaturach
 •  Przyroda krainy Majów (Meksyk)
 •  Krajobraz polodowcowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

oraz odbyły się pokazy krótkich filmów, zajęcia mikroskopowe, samodzielne pomiary podstawowych parametrów wody, prezentacja nowoczesnego sprzętu optycznego.

Ogród Botaniczny w Krakowie

W czerwcu 2016 roku w ramach wycieczki klasowej 2d Zakopane- Kraków- Oświęcim odwiedziliśmy wspaniały Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, założony w 1783 r. (jest obecnie najstarszy w Polsce).

zobacz...

 Przygotowała Agnieszka Masal

W trosce o nasze zdrowie 20 listopada pani Aleksandra Wasilewska, Starszy asystent Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie, oraz nasza szkolna pielęgniarka pani Wanda Ostrowska, przeprowadziły niezwykle interesujące zajęcia na temat nadciśnienia tętniczego. Pani Aleksandra przybliżyła nam zagadnienia teoretycznie, a następnie wraz z panią Wandą dokonały pomiaru ciśnienia wszystkim uczestnikom zajęć, czyli uczniom klasy 3e. Natomiast w klasie 2d, w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach, pani Aleksandra przeprowadziła zajęcia dotyczące znaczenia i działania antybiotyków oraz antybiotykooporności.