• 1.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

Projekt " Zapomniane niezapomniane słowa", przygotowany przez Fundację Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury- "ojczysty dodaj do ulubionych".

 

 

Słownik zapomnianych słów opracowany przez studentów polonistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Mrągowie, pod kierownictwem prof. Mariusza Rutkowskiego. Słownik powstał na podstawie prac nadesłanych przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie i Zespołu Szkół nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w konkursie Szukamy zapomnianych słów, organizowanym przez Fundację Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę w dniach od 1 marca do 31 października 2016 roku. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”.

     Słownik zapomnianych słów opracowany przez studentów polonistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Mrągowie, pod kierownictwem prof. Mariusza Rutkowskiego.

Słownik powstał na podstawie prac nadesłanych przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie i Zespołu Szkół nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w konkursie Szukamy zapomnianych słów, organizowanym przez Fundację Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę w dniach od 1 marca do 31 października 2016 roku. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”.

           W poniedziałek, 21 listopada 2016 r. I Liceum Ogólnokształcące gościło dwoje doktorantów z Instytutu Polonistyki  i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego  w Olsztynie.
           Pani Joanna Wołoszyn i pan Bartosz Kossakowski będą opracowywać „Słownik (nie) zapomnianych słów” na podstawie prac wykonanych przez licealistów I LO w Mrągowie pod kierunkiem polonistek: Agnieszki Kiślak, Wioletty Łotysz i Małgorzaty Zielińskiej. Uczniowie wykonali  prace na konkurs „Szukamy zapomnianych słów”, zorganizowany przez fundację Wojciech Pszoniaka  „ Kurtyna w górę”.  
Opracowany słownik zostanie opublikowany na stronie internetowej I LO na początku lutego 2017 r., przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Doktoranci z UW-M będą opracowywać słownik pod kierunkiem prof. Mariusza Rutkowskiego i prof. Aliny Naruszewicz- Duchlińskiej.

Podsumowanie konkursu (Nie)zapomniane słowa

Do konkursu zostało zgłoszonych 47 prac, w tym 44 z I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, 2. prace z Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie i 1. z Zespołu Szkół w Pieckach. Konkurs skierowany był do młodzieży z III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs stanowi część programu edukacyjno-kulturalnego pt. "(Nie)zapomniane słowa" organizowanego od marca 2016 r. na terenie powiatu mrągowskiego przez Fundację Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę.

Okazało się, że pomysłowość i wyobraźnia uczniów nie mają granic i że język ojczysty nie jest im obojętny, może być również inspiracją do zabawy.