• 1.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

Doradztwo zawodowe | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego       

 

Doradca zawodowy:  Urszula Majewska


 

•          Directorate General for Education and Culture

 •          Erasmus+

 •          Eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej

 

Świadomy wybór ścieżki kształcenia lub zawodu to jeden z niezbędnych elementów skutecznie realizowanego doradztwa zawodowego, które ma istotny wpływ na funkcjonowanie absolwentów szkół na rynku pracy. Osoby, które podjęły decyzję o wyborze zawodu kierując się swoimi indywidualnymi preferencjami, predyspozycjami, uzdolnieniami, są bardziej usatysfakcjonowane, zaangażowane w naukę, a w dłuższej perspektywie lepiej przygotowane do uczestnictwa w rynku pracy. U podstaw świadomych wyborów zawodowych leży m.in. kompleksowa informacja o zawodach, w których kształcenie prowadzone jest w systemie oświaty w ramach szkolnictwa branżowego oraz o możliwościach nauki w systemie kształcenia zawodowego.

 

Cennych informacji możesz szukać korzystając z następujących stron internetowych:

 

·         https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/-  informacja dotycząca ścieżki kształcenia.

 

·         www.perspektywy.pl –  informator maturalny, baza uczelni kierunki studiów, opisy zawodów, aktualności edukacyjne.

 

·         www.zawodowe.com – opisy zawodów.

 

ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

 Przez zdolności i umiejętności rozumie się pewną sprawność do wykonywania danych czynności, każdy człowiek posiada zespół cech właściwych sobie, które można zakwalifikować do indywidualnych zdolności, zdolności te zaś realizują się w odpowiednich umiejętnościach. Wśród zdolności można wyróżnić np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe…