• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Doradztwo zawodowe | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego       

 

Doradca zawodowy:  Urszula Majewska


 

 


 

Na poniższych stronach internetowych możesz znaleźć testy służące do samodzielnego określenia swoich predyspozycji. Wykonując je, możesz otrzymać informację o swoich zainteresowaniach, o tym co lubisz, w czym będziesz dobry.

Mapa Karier to interaktywnym narzędziem doradztwa zawodowego, które pozwoli Ci znaleźć zawód dla siebie.

 

 

 

Tu znajdziesz ponad 600 zawodów z opisem danego stanowiska, ścieżką edukacyjną, poznasz istotne wymagania, środowisko pracy…

Wszystko co powinieneś wiedzieć o danym zawodzie.

Pamiętaj!

Wybierając zawód dla siebie nie możesz kierować się np. tylko wysokością zarobków lub trybem pracy. Na to, czy będziesz zadowolony ze swojego przyszłego zajęcia, składa się wiele czynników. Dobra pensja, realizowanie pasji, poczucie sensu, work-life balance, wykorzystywanie swojego potencjału.

 

 

•          Directorate General for Education and Culture

 •          Erasmus+

 •          Eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej

 

Świadomy wybór ścieżki kształcenia lub zawodu to jeden z niezbędnych elementów skutecznie realizowanego doradztwa zawodowego, które ma istotny wpływ na funkcjonowanie absolwentów szkół na rynku pracy. Osoby, które podjęły decyzję o wyborze zawodu kierując się swoimi indywidualnymi preferencjami, predyspozycjami, uzdolnieniami, są bardziej usatysfakcjonowane, zaangażowane w naukę, a w dłuższej perspektywie lepiej przygotowane do uczestnictwa w rynku pracy. U podstaw świadomych wyborów zawodowych leży m.in. kompleksowa informacja o zawodach, w których kształcenie prowadzone jest w systemie oświaty w ramach szkolnictwa branżowego oraz o możliwościach nauki w systemie kształcenia zawodowego.

 

Cennych informacji możesz szukać korzystając z następujących stron internetowych:

 

·         https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/-  informacja dotycząca ścieżki kształcenia.

 

·         www.perspektywy.pl –  informator maturalny, baza uczelni kierunki studiów, opisy zawodów, aktualności edukacyjne.

 

·         www.zawodowe.com – opisy zawodów.

 

ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

 Przez zdolności i umiejętności rozumie się pewną sprawność do wykonywania danych czynności, każdy człowiek posiada zespół cech właściwych sobie, które można zakwalifikować do indywidualnych zdolności, zdolności te zaś realizują się w odpowiednich umiejętnościach. Wśród zdolności można wyróżnić np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe…