• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

1.03.2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego. Wzięło w nim udział 13 trzyosobowych reprezentacji szkół naszego powiatu: I  Liceum Ogólnokształcące – 5 zespołów, Zespół Szkół Zawodowych – 3 zespoły oraz 5 zespołów z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.

Celem konkursu było upowszechnianie matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wskazanie jej zastosowania w życiu codziennym oraz integracja uczniów i nauczycieli.

Uczniowie, w zespołach, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, ukazujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego. Zadania przygotowała oraz prace konkursowe oceniła komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Cienka – nauczyciel matematyki, Małgorzata Rogińska – nauczyciel matematyki.

W dniu 19.03.2018r. odbyło się ogłoszenie wyników konkursu.

Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce  – kl. II a  

 Michał Małkowski,
Michał Jaśniewski,
Aleksander Olszewski

III miejsce – kl. II a 

Katarzyna Ponichtera,
Nikodem Witkowski,
Karol Żyra

IV miejsce – kl. II c 

Julia Chajdukowska,
Julia Dobrzyniecka,
Wiktoria Gut

Gratulujemy.