• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

Piotr Zapert z kl. 1 a, reprezentujący naszą szkołę w eliminacjach regionalnych XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, zajął I miejsce, tym samym został finalistą konkursu i 5 marca 2018r.  pojedzie do Katowic na etap centralny, by walczyć o zdobycie głównej nagrody, jaką jest wyjazd do Brukseli. W etapie regionalnym wzięło udział 15. mówców, a w etapie ogólnopolskim będzie uczestniczyło 18.finalistów z całej Polski. 

Bez względu na uzyskany wynik, dreszczyk emocji, towarzyszący zdrowej rywalizacji, udział w tego typu konkursach przynosi wiele korzyści. Uczy występowania przed szeroką i wymagającą publicznością, w miejscach zacnych, zarezerwowanych dla ludzi kulturalnych i mających coś ważnego do powiedzenia, uczy szacunku zarówno do języka ojczystego jak i do potencjalnych słuchaczy.

Zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu jest wygłoszenie pięciominutowego przemówienia, nawiązującego do słów  ks. prof. J. Tischnera: Nieszczęsny dar wolności (?)

Profesjonalne jury ocenia wartość merytoryczną wystąpienia, w tym, samodzielność sądów mówcy, język, styl, kompozycję mowy, a także sposób przekazu.

Gratulujemy i życzymy Piotrowi, żeby utrzymał wysoką formę i żeby występ przed jury w Katowicach przyniósł Mu uznanie i wiele satysfakcji, tak jak to miało miejsce w Olsztynie.

 Do udziału w konkursie przygotowywała Piotra, pisząca te słowa Małgorzata Zielińska.