• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie ze

Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Powiatem Mrągowskim (organ prowadzący szkołę).

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2018 r. -31.07.2020 r. :

- w celu podniesienia szans edukacyjnych. i wzrost kompetencji kluczowych klucz 102 uczniów I LO w Mrągowie poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

- podniesienie kompetencji cyfrowych 18 nauczycieli ww. szkoły w zakresie korzystania z narzędzi TIK

-  podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 36 rodziców

 Zaplanowano:

1) Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń, łącznie 1376 godzin

2) Zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK,

3) Warsztaty dla rodziców aktywnie włączające w proces edukacyjny wykorzystujący TIK. 

4) zakupiono pomoce dydaktycznych i narzędzia TIK na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania w szkole oraz dostosowania do potrzeb użytkowników, w tym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Doposażenie szkoły umożliwi prowadzenie planowanych w projekcie zajęć oraz osiągnięcie przez placówkę wymaganych funkcjonalności

 

Powiat Mrągowski I LO w Mrągowie
Lp.Charakterystyka nabytego sprzętuLiczba
1.Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz pakietem oprogramowania25 szt.
2.Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz pakietem oprogramowania18 szt.
3.Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela43 szt.
4.Szafki do transport komputerów1 szt.
5.Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego1 szt.
6.Wyposażenie dodatkowe(okablowanie, rutery, złączki, itp)łącznie dla całej szkoły1 kpl.
7.Tablica interaktywna1 szt.
8.Projektor do tablicy interaktywnej1 szt.
9.Drukarka 3D – urządzenie  umożliwiające przestrzennedrukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu1 szt.
10.Oprogramowanie do grafiki 3D25 szt.

  

 

Grupą docelową projektu są nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice/opiekun. Efekty projektu to: wzrost kompetencji kluczowych uczniów objętych projektem, podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli, włączenie rodziców w proces dydaktyczny wykorzystujący TIK, przygotowanie ich do efektywnego motywowania dzieci do nauki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi, podniesienie funkcjonalności szkoły podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK.