• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

W sobotę 4 marca na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego odbył się etap okręgowy Olimpiady Znajomości Afryki, w którym udział wzięło 48 uczestników z naszego województwa. Szkołę reprezentowali Kinga Niwińska i Szymon Masłowski, którzy musieli wykazać się szczegółową wiedzą dotyczącą między innymi historii, sytuacji społecznej i politycznej krajów Afryki, rozwiązując 70 zadań testowych.

Naszym uczestnikom BARDZO DZIĘKUJEMY za zaangażowanie, za wytrwałość w odkrywaniu tajemnic Afryki i poświęcony czas na przygotowanie się do olimpiady. Czekamy na wyniki tego etapu z nadzieją na zakwalifikowanie się  Kingi i Szymona do etapu centralnego.