• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Stanisław Grzybowski

Mikołaj Kopernik (1473-1543) – prawdziwy człowiek renesansu

Rok 2023 obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią.

Jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium” ("O obrotach sfer niebieskich"), gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego.

We wstępie do tego dzieła napisał »myśli uczonego są niezależne od osądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy«.

Z okazji 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika, które obchodzimy w tym roku nasza biblioteka proponuje ponad 20 książek związanych z jego osobą.

Serdecznie zapraszamy do bliższego poznania sylwetki naszego rodaka Mikołaja Kopernika.

Warto pamiętać, że Mikołaj Kopernik - zapoczątkował rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata.