• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg
  • wakacyjnie.jpg

 

Piosenka to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim dobry tekst…

 

KONKURS RECYTATORSKI

pod hasłem „Siła słów w piosence”

 

1.     Konkurs jest organizowany przez zespół polonistyczny w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie.

2.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły.

3.     Założeniem konkursu jest popularyzacja polskich tekstów kultury, uwrażliwianie na piękno i rangę słowa w piosence oraz rozwijanie umiejętności recytatorskich.

4.     Repertuar obejmuje jeden utwór (ewentualnie fragment lub collage tekstów) następujących autorów: A. Osieckiej, J. Przybory, J. Kofty, W. Młynarskiego, J. Cygana.

5.     Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

6.     Ocena prezentacji zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- interpretacja utworu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

6. Zgłoszenia przyjmują Panie polonistki do 15 lutego 2019 r.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony 21 lutego 2019 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

8. Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami i najwyższymi ocenami z języka polskiego.