• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg
  • wakacyjnie.jpg

 

Piszę do Ciebie, Ojczyzno…”

 

SZKOLNY KONKURS EPISTOLOGRAFICZNY

w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Cele konkursu:

·        uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

·        kształtowanie postaw patriotycznych,

·        rozbudzanie zainteresowań literackich,

·        popularyzacja pisania listów jako formy komunikacji, wymiany myśli, wyrażenia emocji,

·        uwrażliwianie na piękno i poprawność języka.

 

Regulamin konkursu

1.     Organizatorem konkursu jest zespół polonistyczny w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie.

2.     Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły.

3.     Warunkiem uczestnictwa jest napisanie pracy o charakterze literackim, która będzie osobistym wyznaniem - listem adresowanym do Polski.

4.     Praca powinna zostać napisana odręcznie zgodnie z zasadami sztuki epistolografii (około 1 strony papieru podaniowego).

5.     Prace należy oddać nauczycielowi języka polskiego najpóźniej 31 października 2018 r.

6.     Jury będzie oceniało prace, uwzględniając następujące kryteria:

a)     oryginalność ujęcia tematu,

b)    subiektywizm,

c)     bogactwo językowe,

d)    poprawność formy i języka,

e)     walory estetyczne/plastyczne.

7.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas szkolnych obchodów Święta Niepodległości.

8.     Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.