• 1.jpg
 • baner1.jpg
 • s5.jpg
 • wakacyjnie.jpg

 

 

„Jak pokolenie skamandrytów cieszyło się z odzyskania wolności”

 

Szkolny konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - czyli spotkanie w kawiarni „Pod Picadorem”

 

Cele konkursu:

 • Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Popularyzacja poezji skamandrytów: J. Tuwima, J. Lechonia,  A. Słonimskiego, K. Wierzyńskiego i J. Iwaszkiewicza.
 • Popularyzacja pięknej polszczyzny
 • Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości
 • Odkrywanie talentów aktorskich

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest szkolny zespół polonistyczny w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie.

 

 •  W konkursie może wziąć udział maksymalnie dwóch reprezentantów  z każdej klasy
 •  Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednego tekstu na pamięć  i zgłoszenie się do swojego nauczyciela polonisty
 •  Termin konkursu: 23 października 2018 r. (wtorek), aula szkolna
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 października 2018 r.
 •  Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez młodzież pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu
 • Nagrody: w zależności od zajętego miejsca lub przyznanego wyróżnienia uczestnicy dostaną oceny z języka polskiego ( celującą lub bardzo dobrą lub dobrą). Najwyżej ocenieni uczniowie zaprezentują wybrane przez siebie utwory na forum szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.