• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg

13 września, w trzecim tygodniu nauki  kl.1a pod opieką wychowawczyni p. Katarzyny Galińskiej i polonistki Małgorzaty Zielińskiej odbyła wycieczkę do Ogródka i Leśniczówki Pranie, miejsc związanych z twórczością poetów sławiących piękno ziemi mazurskiej.

Wycieczka była okazją do poznania sylwetek twórczych obu poetów M. Kajki i K.I Gałczyńskiego, jak również do nawiązania relacji koleżeńskich wśród Pierwszoklasistów, nowych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, w różnej formie. W Ogródku zwiedzili dom z pamiątkami po M. Kajce, zostali zapoznani z jego życiem i twórczością.

Następnym punktem programu był przyjazd do Leśniczówki Pranie. Tam Pierwszoklasiści uczestniczyli  w podchodach literackich. Podzieleni na grupy wspólnie rozwiązywali krzyżówki i rebusy  związane z twórczością K.I. Gałczyńskiego, co sprzyjało nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich.

Podchody zakończyły się wykonaniem zadania - prezentacją w formie dramy wiersza K.I. Gałczyńskiego „ Strasna zaba”.  Okazało się, że niektórzy uczniowie mają talent aktorski i poczucie humoru.

Wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Wszyscy mogli się przekonać, że wspólne spędzanie czasu, łączenie edukacji, turystki i rozrywki może być atrakcyjne i dostarczać wielu niezapomnianych wrażeń.

 

                                                                                                                           Małgorzata Zielińska