• 1.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

21 kwietnia 2022r. w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie odbył się etap diecezjalny OKWB do którego zakwalifikowali się:

1. Julia Babynko 2a
2. Maciej Madej 2d
3. Maciej Kindziera 3e

Etap diecezjalny składał się z dwóch części, pisemnej i ustnej do której przechodziło 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej.
Maciej Madej zajął 4 miejsce w etapie pisemnym. Gratulujemy!