• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo – I LO”

 

 Nadal realizujemy projekt. Sytuacja związana z pandemią COVID 19 spowodowała małe zamieszanie, ale sprzęt zakupiony do jego realizacji teraz pomaga w prowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły  oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń to realizowane cele projektu. Jeszcze rok temu zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej wykorzystywały  narzędzia TIK w szkole w oparciu o tablice multimedialne, różnego rodzaju aplikacje, tak by maksymalnie rozwijać kompetencje kluczowe uczniów. Dzisiaj znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości nauki zdalnej a zdobyte wcześniej umiejętności pozwalają na realizację zajęć projektowych bez problemów.

 Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

 

 Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 w formie zdalnej.