• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

Sokrates mawiał: Ja nie mogę zmusić do nauki nikogo. Ja tylko mogę sprawić aby inni zaczęli myśleć.

Zdaje się, że takie credo życia zawodowego przyświeca także nauczycielom naszego liceum. Codziennie niestrudzenie starają się rozbudzić w uczniach pragnienie poznania, zainspirować do własnych poszukiwań, zachęcić do stawiania sobie ambitnych celów.

Ten trud pracy znakomicie rozumieją nasi licealiści, którzy postanowili podziękować w najbardziej wdzięczny sposób: podarowując swój talent.

13 października 2020r. w szkolnej auli odbył się mini koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Z uwagi na reżim sanitarny, mogli w nim uczestniczyć tylko bezpośrednio zaangażowani uczniowie, reprezentanci Samorządu Szkolnego i oczywiście nauczyciele.

Korzystając z wyjątkowego spotkania, pan dyrektor- Jan Parda rozdał nauczycielom Nagrody Dyrektora w uznaniu za pracę w ubiegłym roku szkolnym. Wyróżnieni zostali: pani Małgorzata Borys, pani Agnieszka Sobiech, pani Urszula Majewska, pan Piotr Markowicz,  pan Jacek Lewkowicz i pan Rafał Łukaszewski.

Warto wspomnieć, że Nagrodą Starosty mogli w tym roku poszczycić się: pani Agnieszka Masal, pani Renata Nowotnik, pan Jarosław Kobus oraz pan dyrektor - Jan Parda.