• 1.jpg
  • Promocja1.jpg
  • Promocja2.jpg
  • Promocja3.jpg
  • Promocja4.jpg
  • Promocja5.jpg
  • Promocja6.jpg
  • Promocja_7.jpg
  • s5.jpg

W dniu 2 grudnia 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie, odbyła się trzecia edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych. W szranki konkursowe stanęło 34 uczniów szkól podstawowych Powiatu Mrągowskiego. Po raz pierwszy konkurs uzyskał status konkursu powiatowego pod patronatem Starosty Mrągowskiego, który ufundował nagrody dla zwycięzców.

Konkurs odbył się według zasad określonych w Regulaminie Konkursu i polegał na  rozwiązaniu  testu pisemnego na poziomie B1+. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wyróżnionym uczestnikom odbyło się w dniu 17.12.2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie. Zwycięzcą konkursu okazał się uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie Kamil Mastalerz. Nagrodzeni uczniowie wzięli udział w lekcjach języka angielskiego, razem z uczniami liceum, zapoznając się w ten sposób z atmosferą pracy i wymaganiami stawianymi uczniom liceum.