• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

     Nagrody rozdane, świadectwa odebrane - wakacje rozpoczęte! W tym roku szkolnym uczniowie wyjątkowo radośnie powitali letnią przerwę w nauce, gdyż rozpoczęła się ona już w środę - 19 czerwca. Zanim jednak wybrzmiał ostatni dzwonek, zarówno grono pedagogiczne, jak również licealiści zjawili się w auli szkolnej na tradycyjnej uroczystości kończącej naukę.

     Mijający rok szkolny 2018/2019 był czasem różnych doświadczeń, trudów, ale też radości i sukcesów. Tych ostatnich było szczególnie wiele, dlatego aż 52. osoby uzyskały promocję do klasy programowo wyższej osiągając znakomite wyniki w nauce. Nie zabrakło też laurów na polu turniejów krasomówstwa, recytacji, motoryzacji, czy szachów- wszyscy laureaci wymienionych konkursów otrzymali nagrody książkowe.

      Teraz pozostaje już tylko zanucić: „Lato, lato, lato czeka…!”

      Udanego wypoczynku!