• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

5 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie odbył się X Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego. Wzięło w nim udział 14 trzyosobowych reprezentacji szkół naszego powiatu: I  Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.

 Celem konkursu było pokazanie przydatności matematyki w codziennym życiu, stworzenie uczniom zainteresowanym matematyką szansy pokazania swoich umiejętności oraz integracja młodzieży i nauczycieli matematyki powiatu mrągowskiego.

 Uczestnikami  konkursu byli uczniowie klas drugich, którzy rozwiązywali zadania w trzyosobowych zespołach zgłoszonych przez szkoły. W czasie rozwiązywania zadań można było korzystać z kalkulatorów i tablic matematycznych przygotowanych przez organizatorów oraz przyborów geometrycznych. Zadania konkursowe dotyczyły zastosowania matematyki w życiu codziennym.

   Zadania przygotowała oraz prace konkursowe oceniła komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Cienka – nauczyciel matematyki, Małgorzata Rogińska – nauczyciel matematyki.

  W dniu 20.03.2019r. odbyło się ogłoszenie wyników konkursu.

 Nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

 I miejsce  – kl. II a  

Michał Ziółkowski
Kamil Jankowski
Wiktor Majewski

 I miejsce – kl. II a 

Marcel Jankowski
Michał Bałdyga
Rafał Szlaur

 IV miejsce – kl. II b 

Kornelia Kodź
Kinga Fabisiak
Jakub Krezymon

10 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT 2019. Uczeń klasy I a Maksymilian Tallar zajął wysokie 4. miejsce w województwie warmińsko - mazurskim, a 64. w kraju.

Gratulujemy.