• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

Uczeń naszej szkoły w gronie najlepszych uczestników  Olimpiady Statystycznej.

   W środę 27 lutego Karol Żyra wziął udział w pierwszym etapie zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej, który odbył się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Karol musiał rozwiązać 29 zadań, które miały szeroki zakres tematyczny i dotyczyły między innymi: metodologii badań statystycznych, analizy dynamiki zjawisk masowych, matematyki ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych obliczeń z zakresu rachunku prawdopodobieństwa oraz szeroko pojętej geografii od fizycznej, przez przemiany społeczno – gospodarcze w Polsce i na świecie po terytorialne zmiany środowiska naturalnego. Karol dobrze poradził sobie z zadaniami i zajął 49 miejsce w kraju na 3009 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do olimpiady. Do etapu drugiego zawodów centralnych kwalifikację uzyskuje 30 pierwszych osób, ale dla nas Karol ze swoim wynikiem i tak jest ZWYCIĘZCĄ! Będąc w klasie maturalnej, podjął dodatkowy wysiłek rozszerzenia swojej wiedzy z innych dyscyplin i zgłębiał treści wykraczające poza materiał szkolny. Gratulujemy Karolowi życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym!

  Justyna Kindziera