• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

15 lutego 2019 r. uczniowie naszej szkoły po raz drugi przystąpili do eliminacji regionalnych konkursu krasomówczego i po raz drugi do finału przeszedł Piotr Zapert, w tym roku przygotowywany przez panią Agnieszkę Kiślak. Gratulujemy. To znaczy, że w marcu pojedzie  do Katowic i będzie walczył o główną nagrodę - wycieczkę do Brukseli.

 Naszą szkołę w konkursie reprezentował również Nikodem Witkowski, przygotowywany przez panią  Małgorzatę Zielińską.

Uczestnicy konkursu mieli wygłosić pięciominutowe przemówienie na temat „ Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”. Poziom wystąpień był bardzo wysoki. 14. uczestników piękną polszczyzną przekonywało słuchaczy do tezy zawartej w temacie.

Konkurs krasomówczy, oprócz kompetencji retorycznych, wymaga od uczestników wielkiej odwagi, by stanąć przed jury oraz koleżankami i kolegami i przedstawić swój punkt widzenia.

Uczniowie klas pierwszych będą mogli wysłuchać przemówień Piotra i Nikodema 22 lutego 2019 r., podczas podsumowania Szkolnego Konkursu Literackiego „ Nasze Westerplatte”.

                                                                                                                             Małgorzata Zielińska