• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg
  • wakacyjnie.jpg

W piątek 5 października 2018 r . zostało oficjalnie otwarte nowe boisko wielofunkcyjne przy naszej szkole. W uroczystym otwarciu udział wzięli: Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa, Pan Antoni Karaś – Starosta Mrągowski, członkowie Zarządu i radni Powiatu Mrągowskiego, Pan Stanisław Bułajewski – radny Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Pan Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity oraz inne osoby związane z oświatą i sportem.

Boisko powstało dzięki determinacji i zaangażowaniu finansowemu władz powiatu oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020- Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Dofinansowanie ze środków RPO wyniosło 82% kosztów kwalifikowanych.

Boisko będzie służyło uczniom I LO oraz pozostałym mrągowskim jednostkom systemu oświaty. Będzie także dostępne dla społeczeństwa po uprzednim uzgodnieniu terminów z zarządcą obiektu, czyli I Liceum Ogólnokształcącym.

            Szczegółowe zasady użytkowania boiska zawarte są w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk przy I LO w Mrągowie. 

 

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego 

Jan Parda

Zobacz  film >>>   wyk. Olgierd Stasiak

Zobacz metamorfozę boiska >>>