• 1.jpg
  • Promocja1.jpg
  • Promocja2.jpg
  • Promocja3.jpg
  • Promocja4.jpg
  • Promocja5.jpg
  • Promocja6.jpg
  • Promocja_7.jpg
  • s5.jpg

 Najnowsze wydarzenia z życia szkoły

     

  

 

Jeśli czytasz, przyślij zdjęcie z książką. Szczegóły w Librusie. 

Zdjęć przybywa >>> 

    W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych chciałbym przypomnieć, że przerwa w zajęciach szkolnych, to nie są dodatkowe ferie. Apeluję do Państwa i uczniów o powstrzymanie się od traktowania tego okresu jako czasu beztroski i zabawy. Należy ten czas wykorzystać na naukę, tylko w warunkach domowych. Jeżeli do tego będą potrzebni nauczyciele, to proszę się z nimi kontaktować za pośrednictwem narzędzi internetowych. Nauczyciele mają obowiązek być do dyspozycji uczniów w godzinach zajęć. Proszę o poważne potraktowanie zagrożenia i właściwe wykorzystanie przerwy w zajęciach szkolnych. Apeluję o unikanie zgromadzeń i grupowych spotkań. Proszę o bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie dziennika elektronicznego, strony internetowe szkoły oraz facebooka.

Jan Parda
Dyrektor I LO w Mrągowie