• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg
  • wakacyjnie.jpg

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„ 100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

Organizator:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w MRĄGOWIE

 

 Cele konkursu:

a/ Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości,

b/ pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

c/ budzenie postaw patriotycznych wśród  uczniów .

 

 

Regulamin

 

1. Temat„Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”. Tematyka szczegółowa do wyboru przez uczestników.

 

2. Technika – praca plastyczna wykonana w technice dowolnej. Minimalne rozmiary pracy – Arkusz A2 (420 – 594 mm).

 

3. Adresaci – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie.

 

4. Ocenianie – Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie: Jan Parda (przewodniczący), Justyna Kindziera, Iwona Muraszko, Renata Nowotnik, Jacek Lewkowicz.

 

5. Prace nie będą zwracane uczestnikom. Stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystywane w działaniach edukacyjnych. Prace należy składać do 31 marca 2018 r. do p. Renaty Nowotnik i  p. Justyny Kindziery oraz p. Jacka Lewkowicza.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2018 r. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w czasie uroczystego zakończenia szkoły przez klasy trzecie.

7.  Prawa autorskie

1) Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanej pracy i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Deklaruje zarazem, że zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane.

 8. Postanowienia końcowe

 1) Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, tym samym każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2) Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

 3) We wszystkich kwestiach spornych decyduje Dyrektor Szkoły i Komisja Konkursowa.

4) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska, i informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji na stronie internetowej szkoły.

5) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.