• 1.jpg
 • 22.jpg
 • 2020_1b.jpg
 • s5.jpg

Konkurs Plastyczny organizowany przez Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, którzy prezentują prace o tematyce dowolnej z zakresu: malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej. Celem konkursu jest promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo; inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych, a także konfrontacja w zakresie sztuk plastycznych.

 

Fundatorem nagród rzeczowych jest  Dziekan Wydziału Sztuki UWM oraz Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych.

 

Fotorelacja z poprzedniej edycji konkursu:

 http://www.uwm.edu.pl/ws/news/55/czytaj/928/wystawa-iii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego.html

 

REGULAMIN KONKURSU „ Światowy Dzień Tolerancji”

 

                                     § 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Konkurs jest organizowany pod nazwą Światowy Dzień Tolerancji i jest zwany dalej: "Konkursem".
 • Celem konkursu jest:
  • szerzenie wśród uczniów postawy tolerancji wobec odmienności religijnej, kulturowej, środowiskowej itp.
  • uwrażliwianie uczniów np. na problem biedy, antysemityzmu itp.
  • zwrócenie uwagi na wzbogacający wpływ innych kultur na kulturę rodzimą.