• 1.jpg
  • 2017-04-261.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

 Najnowsze wydarzenia z życia szkoły

26 czerwca (piątek) to upragniony koniec roku szkolnego 2019/2020 r.

Niestety tradycyjne uroczyste zakończenie tego roku nauki nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy i wytyczne MEN. 

Świadectwa szkolne będzie można odebrać tego dnia na zewnątrz budynku szkoły według następującego harmonogramu:

 

 

Kasztany jeszcze kwitną :)

-stan na 8 czerwca 2020 r.

Cierpliwie zaczekały na Waszą maturę, by tradycji stało się zadość.

POWODZENIA!!! 

  

Instrukcja:

Absolwenci zdający w sali 17, 12, 11 przychodzą do szkoły o 8.15
Absolwenci zdający w sali 9 przychodzą do szkoły o 8.25
Absolwenci zdający w sali 6 przychodzą do szkoły o 8.35
 

 

1. Do matury przystępują tylko absolwenci zdrowi (będziemy losowo mierzyć temperaturę) w maseczkach i w odstępach 1,5 m. Osoby z alergią lub innymi chorobami niezakaźnymi przy wejściu do sali informują o tym przewodniczącego komisji.

2. Każdy absolwent musi być zaopatrzony w swoje przybory do pisania: długopis z czarnym wkładem (najlepiej dwa/trzy), linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty (z różnymi dodatkowymi funkcjami zostanie zatrzymany przez komisję). Nie stosujemy ołówka!!!

3. Tablice do poszczególnych przedmiotów zapewnia szkoła, podobnie lupę dla zdających geografię.

4. Szkoła nie zapewnia wody do picia.

5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej już jej nie opuszczamy, aż do zakończenia pisania egzaminu. Do łazienki wychodzimy tylko w wyjątkowych sytuacjach.