• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg
  • wakacyjnie.jpg

 Najnowsze wydarzenia z życia szkoły

22 lutego 2019 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyło się również podsumowanie Szkolnego Konkursu Literackiego „ Nasze Westerplatte”. Konkurs organizowany jest od 10. lat, a jego adresatami są uczniowie klas pierwszych naszego liceum.

To hasło obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Od 5. lat zespół polonistyczny w naszej szkole prowadzi kampanię społeczną, adresowaną do uczniów, nauczycielii wszystkich pracowników szkoły, promującą czystość języka polskiego. Tegoroczny happening przybrał formę LABORATORIUM JĘZYKOWEGO i PUNKTU SZCZEPIŃ PROFILAKTYCZNYCH. Przeciwko czemu można było się zaszczepić ?

15 lutego 2019 r. uczniowie naszej szkoły po raz drugi przystąpili do eliminacji regionalnych konkursu krasomówczego i po raz drugi do finału przeszedł Piotr Zapert, w tym roku przygotowywany przez panią Agnieszkę Kiślak. Gratulujemy. To znaczy, że w marcu pojedzie  do Katowic i będzie walczył o główną nagrodę - wycieczkę do Brukseli.

W naszej szkole odbył się dziś konkurs walentynkowy, w którym wzięły udział prawie wszystkie klasy. W pierwszej części, Samorząd Uczniowski oceniał jak klasy dopasowały się strojem do dzisiejszego święta. W tej kategorii najlepsze okazały się klasy 2b, 2c i 3a. W drugiej części, przedstawiciele klas brali udział w konkursie na najciekawsze wyznanie miłosne oceniane przez jury, składające się z naszych Pań polonistek.

W trakcie roku szkolnego realizowane są projekty edukacyjne z chemii. Mają one na celu zachęcić uczniów do eksperymentowania samemu, do analizowania obserwacji i wyciągania wniosków. Aby połączyć naukę z przyjemnością uczniowie wykonali różne modele kulkowe związków chemicznych jak i odmian alotropowych węgla.