• 1.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg
  • s5.jpg

 Najnowsze wydarzenia z życia szkoły

Czym jest autyzm?

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań.

Co przedstawiają te zdjęcia?  
Co je łączy?
Dlaczego dziś pojawią się na naszej stronie?

Zdjęcia przedstawiają rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie posiadają cech wspólnych. Łączy je jednak rozpoczynająca je głoska  - "Pi". Na dzień 14 marca przypadają obchody Światowego Dnia Liczby Pi.