• 1.jpg
  • Promocja1.jpg
  • Promocja2.jpg
  • Promocja3.jpg
  • Promocja4.jpg
  • Promocja5.jpg
  • Promocja6.jpg
  • Promocja_7.jpg
  • s5.jpg

 Najnowsze wydarzenia z życia szkoły

    W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych chciałbym przypomnieć, że przerwa w zajęciach szkolnych, to nie są dodatkowe ferie. Apeluję do Państwa i uczniów o powstrzymanie się od traktowania tego okresu jako czasu beztroski i zabawy. Należy ten czas wykorzystać na naukę, tylko w warunkach domowych. Jeżeli do tego będą potrzebni nauczyciele, to proszę się z nimi kontaktować za pośrednictwem narzędzi internetowych. Nauczyciele mają obowiązek być do dyspozycji uczniów w godzinach zajęć. Proszę o poważne potraktowanie zagrożenia i właściwe wykorzystanie przerwy w zajęciach szkolnych. Apeluję o unikanie zgromadzeń i grupowych spotkań. Proszę o bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie dziennika elektronicznego, strony internetowe szkoły oraz facebooka.

Jan Parda
Dyrektor I LO w Mrągowie

W piątek 28 lutego uczniowie klasy 1c i 1h uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących  form ochrony przyrody regionu, w którym żyją. Spotkanie w ramach lekcji geografii poprowadził edukator Mazurskiego Parku Krajobrazowego - pan Cezary Popielarczyk.  

  Alicja Graczyk z klasy 2a, odniosła niebywały sukces w tegorocznej edycji Olimpiady Statystycznej, która jest interdyscyplinarna i wymaga ogromnej wiedzy oraz  umiejętności m.in. z zakresu badań statystycznych, analizy zjawisk masowych, zaawansowanych obliczeń matematycznych  oraz szeroko pojętej geografii. Do olimpiady przystąpiło  3117 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.