• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

 Najnowsze wydarzenia z życia szkoły

Sokrates mawiał: Ja nie mogę zmusić do nauki nikogo. Ja tylko mogę sprawić aby inni zaczęli myśleć.

Zdaje się, że takie credo życia zawodowego przyświeca także nauczycielom naszego liceum. Codziennie niestrudzenie starają się rozbudzić w uczniach pragnienie poznania, zainspirować do własnych poszukiwań, zachęcić do stawiania sobie ambitnych celów.

Już 11 października pod hasłem Totus Tuus będziemy przeżywali jubileuszowy XX Dzień Papieski.
Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego przypominana jest postać i nauczanie św. Jana Pawła II. Dzień Papieski co roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania.

W poniedziałek 28 września uczniowie klasy 2g i 2h pod opieką p. Agnieszki Masal i p. Justyny  Kindziery odwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Polskiej Wsi. Przewodnikiem po obiekcie był p. Andrzej Strus – kierownik oczyszczalni,  który w bardzo interesujący sposób opowiadał o etapach oczyszczania ścieków.