• 1.jpg
  • Promocja1.jpg
  • Promocja2.jpg
  • Promocja3.jpg
  • Promocja4.jpg
  • Promocja5.jpg
  • Promocja6.jpg
  • Promocja_7.jpg
  • s5.jpg

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie Uczniów,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do  Państwa  list. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                                                      Jarosław Pinkas

Minister Edukacji Narodowej                                              Główny Inspektor Sanitarny

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów