• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Przed Wami doświadczenie przedstawiające otrzymanie wodnego roztworu wodorotlenku sodu, jednego z najwazniejszych wodorotlenków w chemii. Wzór sumaryczny tego związku to NaOH, jest to biała, higroskopijna substancja stała, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Wykorzystuję się ją do produkcji mydła, detergentów i barwników. Jest głównym składnikiem preparatów udrażniających rury kanalizacyjne. Musimy pamiętać również o drażniącym działaniu tej zasady, stąd zalecana ostrożność przy jej użyciu!

 

 ZOBACZ>>>