• 1.jpg
  • 202.jpg
  • 2020_1_16.jpg
  • s5.jpg

Już 11 października pod hasłem Totus Tuus będziemy przeżywali jubileuszowy XX Dzień Papieski.
Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego przypominana jest postać i nauczanie św. Jana Pawła II. Dzień Papieski co roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania.


W tym roku są to słowa Totus Tuus, widoczne też w papieskim herbie. Są one związane z dojrzałym życiem papieża i wyrażają jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata.
Dniu Papieskiemu towarzyszy co roku kilkadziesiąt dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Uczniowie naszej szkoły od wielu lat organizowali uroczysty apel z tej okazji. W tym roku z powodu pandemii przygotowali liczne prace i gazetkę w gablocie na terenie szkoły, 
kierując w ten sposób do wszystkich zaproszenie do wsłuchiwania się i kontemplowania biskupiego i papieskiego zawołania Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II: "Cały Twój Boże, przez Maryję i wraz z Maryją".

Urszula Majewska