• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg

Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole 16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Tematem konkursu była „ Niepodległa Wielu Narodów”. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości chciałam, aby młodzież przybliżyła nam wspaniałe bogactwo mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych Polaków. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy. Każda z klas przygotowała poster zgodnie z wylosowanym tematem.

1 a - Białorusini

1 b - Ormianie

1 c - Łemkowie

1 d - Romowie

2 a - Litwini

2 b - Tatarzy

2 c - Kaszubi

3 a - Mazurzy

3 b - Niemcy

3 c - Ślązacy

3 d - Żydzi

Prace były oceniane przez przedstawicieli społeczności uczniowskiej oraz kadry pedagogicznej. Najwięcej punktów uzyskała 2c, drugie miejsce zajęła 1c, a trzecie 3c.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za zaangażowanie, a zwycięzcom serdecznie gratuluję.

Agnieszka Masal