• 1.jpg
  • baner1.jpg
  • s5.jpg

Społeczność naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej, polegającej na zbiórce zużytych, starych telefonów komórkowych, które zostaną przekazane do recyklingu. Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie m.in. kadm i ołów, a wyrzucony telefon  może zatruć znaczne ilości wody i gleby.

Udało nam się zebrać  6,52 kg telefonów, a najwięcej dostarczyła młodzież klasy 3a, dla której  finałem zbiórki było zjedzenie słodkiej niespodzianki. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!   

                                                                                                          Justyna Kindziera